BİLDİRİ LİSTESİ

SÖZEL BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
SÖZEL OTURUM 1 (16 KASIM 2016 / 15.00-16.30)
S1 HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Fatma Banu DOĞRU, Yasemin TOKEM
S2 BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE İÇSEL MOTİVASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ
Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
S3 X VE Y KUŞAĞI HEMŞİRELERDE İŞTEN VE MESLEKTEN AYRILMA NİYETİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İŞ DOYUMU, DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Gülseren KOCAMAN, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU, Sevda ŞEN BEZİRCİ
S4 SİMÜLASYONA TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KULLANIMI
Sümeyye BAKIR, ŞENAY ÜNSAL ATAN
S5 SAĞLIKTA FAYDALI MODEL VE PATENT KAVRAMI
Funda SOFULU, Yasemin TOKEM, Elif ÜNSAL AVDAL, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
S6 HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
HASAN EVCİMEN, UFUK DOĞAN, BETÜL GÜLNAROĞLU, FATOŞ UNCU
S7 BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Özgül EROL, Serap ÜNSAR, Duygu KURT, Deniz Ezgi BİTEK, Filiz DİLEK
SÖZEL OTURUM 2 (16 KASIM 2016 / 15.00-16.30)
S8 ÜÇ FARKLI EĞİTİM SİSTEMİNE KAYITLI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Feyza DERELİ, Hatice YILDIRIM SARI, Yasemin TOKEM
S9 KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLAR: MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI DURUM
NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ, Yasemin TOKEM, Ekin Dila TOP, Gülşen IŞIK
S10 AVUSTRALYA FLINDERS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ: SİMÜLASYON UYGULAMALARI
Jülide Gülizar YILDIRIM
S11 HEMŞIRELERDE ÖRGÜTSEL SESSIZLIK NEDENLERİ İLE PERFORMANS VE İŞDOYUMU İLİŞKİSİ
Serap PARLAR KILIÇ, Didem ÖNDAŞ AYBAR, Sibel SEVİNÇ
S12 PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
RANA YİĞİT, DERYA AKDENİZ UYSAL, ÖZLEM GÜZEL, AYŞE YÜKSEL SARI
S13 ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ
Gülay GÖÇMEN AVCI, Gökşen ÖZTÜRK, Nihat AZAKLI, Serpil TÜRKER ÇEKİNMEZ
S14 BEHÇET HASTALARINDA SEMPTOM YÖNETİMİ
Filiz ÖZEL, Aynur TÜREYEN, Fisun ŞENUZUN AYKAR, A.Dilek GÜLDAL
SÖZEL OTURUM 3 (17 KASIM 2016 / 15.00-16.00)
S15 HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ALGILARI, BECERİLERİ VE PEDİATRİK İLAÇLARI HESAPLAYABİLME PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
ESRA ARDAHAN, BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI, HATİCE YILDIRIM SARI, ZEHRA DOĞAN
S16 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HEMŞİRELİK AKTİVİTELERİ PUANLAMA FORMU’NUN (NAS) TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
Hörü KARADILLI, Asiye DURMAZ AKYOL
S17 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI: SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ
DERYA UZELLİ YILMAZ DERYA UZELLİ YILMAZ, Esra AKIN KORHAN ESRA AKIN KORHAN
S18 DİYABET TANILI HASTALARA VERİLEN VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN İNSÜLİN UYGULAMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Neslişah GEÇGEL, Öykü KARA, Burçin TÜRKMEN, Emine UÇAR, Berna MEDİHA TIRAK, Sümeyya CIĞAL, Sevil MERCAN, Esra AKIN KORHAN, Leyla BAYSAN ARABACI
S19 HEMŞİRELİKTE GÜNCEL BİR SORUN : İNTERNET BAĞIMLILIĞI
Gülsenay TAŞ, Leyla BAYSAN ARABACI, Ayşe BÜYÜKBAYRAM
S20 HEMŞİRELERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ufuk Bahar, Sinan Yaran, Kader Arslan, Hicran Yıldız
SÖZEL OTURUM 4 (17 KASIM 2016 / 15.00-16.00)
S21 TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Eda ERGİN, Melek ŞAHİN, Nihal TAŞKIRAN, Şebnem ÇINAR YÜCEL
S22 TÜRKİYE VE DÜNYA’DA İNOVASYON SÜRECİNE BAKIŞ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Yasemin TOKEM, Elif ÜNSAL AVDAL, Esra Şule AVCI KİRPİTCİ, Ebru AYDEMİR, Aslıhan METE, Duygu DUMAN, Duygu AKBAŞ, Yasin AKSOY, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
S23 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Elif Ünsal Avdal, Özlem Oktay, Burcu Arkan, Nurcan Özyazıcıoğlu
S24 SHMYO ÖĞRENCİLERİNİN SİMÜLASYON UYGULAMALARININ EĞİTİME KATKISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Selin DENİZ
S25 HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI
HÜLYA LEBLEBİCİOĞLU, LEYLA KHORSHTD
S26 TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ AVANTAJLI VE AVANTAJSIZ YÖNLER VE HEMŞİRELİK ALANINDAKİ YERİ
Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Elif ÜNSAL AVDAL, Afet YÜZER
S27 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dilek YILMAZ, Hava GÖKDERE ÇİNAR, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 
S28 SİMÜLASYON ROBOTLARI İLE EĞİTİM UYGULAMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Medet KORKMAZ, Demet ARI YILMAZ, Hatice GÜZEL, Leyla DELİBAŞ, Arzu TUNA
POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
P1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ TEKNOLOJİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINA YANSIMALARI: BETA TALASEMİ ÖRNEĞİ
Atiye KARAKUL, Selmin ŞENOL
P2 HEMŞIRELERIN TEKNOLOJIYE İLIŞKIN TUTUMLARıNıN BELIRLENMESI
Diler AYDIN, Berna AKAY
P3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETİK VE YASAL BOYUTU
Serap KORKMAZ, Hatice AYHAN, Sevinç TAŞTAN
P4 YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMET PERSONELİNİN EL HİJYENİ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yağmur ARTAN, İzlem SÖZERİ, Asiye DURMAZ AKYOL
P5 KLİNİK UYGULAMALARDA HEMŞİRELİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ
HÜLYA LEBLEBİCİOĞLU, DUYGU BAYRAKTAR, LEYLA KHORSHTD
P6 DİYABETİK AYAK DEĞERLENDİRMESİNDE TEKNOLOJİK YÖNTEMLER
Fatma İLTUŞ, Yasemin TOKEM, Elif Ünsal AVDAL
P7 PRE-OP DÖNEMDEKİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN POST-OP DÖNEMDE HASTALARIN STRES VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Serpil TÜRKER, Gülay GÖÇMEN AVCI, Enes ÖZTÜRK, İshak YAĞCI, Berna OKAL, Şirin YENEL
P8 AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI TERAPİLERE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Sacide YILDIZELİ TOPÇU
P9 İLK KEZ VE BİRDEN ÇOK KEZ BRONKOPNÖMONİ NEDENİYLE HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ÖZYETERLİLİK
Naciye CANTİLAV, Eda ABUT, Esra ARDAHAN, Beste Ye ÖZGÜVEN ÖZTORNACI, Hatice YILDIRIM SARI
P10 TELE- SAĞLIK ve TELE-HEMŞİRELİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
Rabia DelidumanMerve  Günbaş, Elif Ünsal Avdal
P11 TOTAL DİZ PROTEZİ OLACAK HASTALARDA BAKIM PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ
Zelha TÜRK, Abdurraif İLERİ, Serpil TÜRKER ÇEKİNMEZ, Mustafa ŞAHİN
P12 HEMŞİRELİKTEKİ YENİ BAKIŞ AÇISI: MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİ
Nermin KILIÇ, Cihat DEMİREL, Serap PARLAR KILIÇ
P13 SAĞLIK BAKIM TURİZMİ: HEMŞİRELER HANGİ ROLLERE SAHİPTİR
Cihat DEMİREL, Nermin KILIÇ, Serap PARLAR KILIÇ
P14 HEMŞİRELİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
Hakime ASLAN, Behice ERCİ
P15 BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
Burcu CEYLAN, Ülkü GÜNEŞ
P16 GİRİŞİMCİLİK VE HEMŞİRENİN GİRİŞİMCİ YÖNÜ
Gülay OYUR ÇELİK , Sinem APAYDIN, Öykü KARA, Sümeyye ZEHİR
P17 HEMŞİRELİKTE BAKIM KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ
ŞULE ÇİFTCİOĞLU
P18 HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Setenay ZENGİ, Asiye DURMAZ AKYOL
P19 E-ÖĞRENME VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ
Gülşah ALINCA, Nilay ÖZKÜTÜK, Fatma ORGUN
P20 İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ VE İNOVASYON
Merlinda ALUŞ TOKAT, Sevcan FATA
P21 HEMŞİRELİK BAKIMINDA YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE ETKİSİ
Birgül VURAL DOĞRU, Fisun ŞENUZUN AYKAR
P22 ENFEKTE BASINÇ ÜLSERLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
AYŞE AKBIYIK
P23 ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI VE HASTA GİZLİLİĞİ
Servet KIRAY, Duygu YILDIRIM, Emine UÇAR, Esra AKIN KORHAN
P24  
 
P25 TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HEMŞİRELİK BAKIMINA ETKİSİ
Esra AKIN KORHAN ESRA AKIN KORHAN, Merve KIRŞAN MERVE KIRŞAN
P26 ACİL PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: RUH SAĞLIĞI TRİYAJI
Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Esra ENGİN
P27 HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLARIN BİR SONUCU: TRAVMATİK BÜYÜME
Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Leyla BAYSAN ARABACI, Gülsenay TAŞ
P28 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KORUYUCU VE REHABİLİTE EDİCİ BAKIMDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
Leyla BAYSAN ARABACI, Sevde ERTEKİN, Ece MUTLU, Ceren ŞAVGAR
P29 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON: HASTA BAKIMINA ETKİSİ
Didem ÖNDAŞ AYBAR, Serap PARLAR KILIÇ

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİLDİRİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Poster Hazırlama Kuralları

TEZHİP-MİNYATÜR SERGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.